Economie

‘Laten we stoppen met somberen,’ zei premier Rutte daags na het sluiten van het sociaal akkoord vorige week. Met een opbeurend verhaal probeerde de voorman van het VVD-PvdA-kabinet het lage vertrouwen van het volk op te krikken. De export trekt aan, het economische herstel tekent zich aan de horizon af. Zijn boodschap: als wij er maar met zijn allen de schouders onder zetten, komt alles goed. Okay, de werkloosheid is hoog, maar altijd nog een van de laagste van Europa. Ook de jongeren staan er heus niet zo beroerd voor. ‘We behoren nog steeds tot de drie Europese landen met de laagste jeugdwerkloosheid. Veel te hoog, hij moet omlaag. Maar het is niet zo dat het hier dramatisch slecht gaat,’ aldus de geboren positivo Rutte.

Nu de feiten. In februari 2013 telde Nederland 638.000 werklozen. Daarvan zijn 138.000 jonger dan vijfentwintig jaar. Vooral de laatste maanden is de jeugdwerkloosheid sterk gestegen. Een op de zes jongeren zit nu zonder baan thuis. En dan zijn...