Oeps

En ‘opeens’ was het BAFICI weer voorbij. Voor mij eindigde het bijna even chaotisch als het was begonnen: zaterdag stond ik op het punt om naar de film te gaan, toen ik hoorde dat op datzelfde moment bekend zou worden gemaakt welke films en filmmakers welke prijzen in de wacht hadden gesleept. Ik sjeeste dus naar de plek waar dat zou gebeuren, en verbaasde me erover hoe weinig mensen er waren. Het bleek een besloten bijeenkomst, voor de pers. Tijdens de afsluitende feestelijke bijeenkomst later die dag zouden, zoals ik eerder al verwachtte, de prijzen worden uitgereikt. Zo gaat dat dus hier: informatie krijg je per toeval, en dan nog weet je nooit precies waar je aan toe bent.

De film Estrellas (zie mijn blog van 13 april) sleepte veel prijzen binnen, net als UPA! Una película argentina van (Santiago Giralt, Camila Toker, Tamae Garateguy), die onder andere bekroond werd als beste Argentijnse film. Aangezien ik tot dan toe alleen maar had horen vertellen dat die film niet...