Oké, misschien, zaten we formeel fout met de arrestatie en opsluiting van de Russische diplomaat Dmitri Borodin. Minister Timmermans vond voor deze gelegenheid een heel dun gesneden excuus bij de slager, het was geen vette worst die het beledigde Rusland kreeg voorgehouden. In eigen land overheerste bovendien een intense zedelijke tevredenheid: deze dronkenlap en kindermishandelaar (is het waar?) dacht boven de wet te staan, nou, misschien dat het er in Poetins Rusland zo aan toegaat, maar daar trappen onze dienders mooi niet in. Want dat zijn mensen met een hart die zonder aanzien des persoons ingrijpen als zij onrecht zien – zeker als daar ook nog kinderen bij betrokken zijn. In moreel opzicht heeft Nederland deze zaak glansrijk gewonnen.

We weten niet wat die Nederlandse agenten precies hebben aangetroffen in de huiselijke kring van de Rus, ik wil graag aannemen dat de situatie daar weinig verheffend was, maar het lijkt mij onwaarschijnlijk dat Borodin bij het binnenvallen...