24-10-2007

Nadat soldaat Jethro Wegenaar weigerde naar Uruzgan te gaan, was hij binnen drie dagen geschorst. Een maand later werd hij oneervol ontslagen en deed Defensie aangifte van dienstweigering: hij wordt nu strafrechterlijk vervolgd. Bovendien kiest Defensie ervoor de zaak openbaar te maken en stuurt een persbericht het land in: ‘Wij nemen de zaak hoog op. Het gaat hier immers om dienstweigering. Dat is een strafbaar feit.’

Op 6 november 2006 volgt de uitspraak van de rechter: Jethro wordt schuldig bevonden aan dienstweigering, maar krijgt geen celstraf. Er zijn verzachtende omstandigheden. Zo is er bij Jethro een PTSS (Post Traumatische Stress-Stoornis) geconstateerd, die hij heeft overgehouden aan een eerdere missie naar Afghanistan. Het OM is niet tevreden met de uitspraak en wil celstraf: het gaat in hoger beroep.

Op 31 januari 2007 wordt Jethro door Defensie gerehabiliteerd. Defensie is erachter gekomen dat Jethro op het moment van zijn weigering aan PTSS leed. Maar het...