De kaalslag die de vorige kabinetten hebben aangericht bij defensie is nog nauwelijks te repareren. Bovendien moet de defensieminister voortdurend door de hoepel van Financiën springen.

Deze week moet minister van Defensie Ank Bijleveld haar begroting 2018 door de Tweede Kamer loodsen. Beter gezegd: de defensiebegroting van haar voor-voorganger Jeanine Hennis, immers zij moest die nog ‘beleidsarm’ opstellen zolang Gerrit Zalm nog onderhandelde over het regeerakkoord van Rutte-3. We kennen de erfenis van het kabinet Rutte-2: verdere bezuinigingen op defensie gevolgd door enige stijging van het budget nadat de Russen in 2014 de Krim hadden ingepikt en de MH17 uit de lucht was geschoten. Het extra geld is keihard nodig om de Nederlandse krijgsmacht, waarin alles piept en kraakt, weer op orde te brengen. Het regeerakkoord Rutte-3 voegt extra geld, oplopend tot 1,5 miljard in 2021, toe aan het defensiebudget. Minder dan de 2 à 3 miljard die Hennis had aanbevolen, veel minder ook...