Is er een nieuwe rechterlijke dwaling op komst? Volgens Adèle van der Plas wel. Heeft ze gelijk? Of lijdt ze aan tunnelvisie?

De zaak Baybasin

Is de Koerd Hüseyin Baybaşin (1956) een zakenman of een crimineel? Zelf vindt hij het eerste, al presenteerde hij zich in het verleden in interviews ook als een gangster die goede zaken deed voor de heersende klasse in Turkije en zorgde voor de financiering van de PKK. ‘Ik reisde de wereld rond met een pistool in de ene hand en een diplomatiek paspoort in de andere.’ Maar op 30 juli 2002 kreeg hij in Nederland levenslang als opdrachtgever voor een moord in Turkije. Hij ontkent dat hij via de telefoon opdracht heeft gegeven voor een liquidatie en vecht zijn veroordeling aan omdat die zou steunen op gemanipuleerde telefoontaps. In 2003 wees de Hoge Raad zijn verzoek om cassatie af. Zijn poging om zijn zaak te laten uitzoeken door de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS) strandde: een commissie onder leiding van Ybo Buruma...