Waarom moet je in de bijstand wel je huis opeten en als gepensioneerde niet? Kees Kraaijeveld bepleit dat wie eenvoud wil, op de basisregels geen uitzonderingen mag toestaan.

Waarom kent de Wet Werk en Bijstand (WWB) wel een ‘vermogenstoets’ en de Algemene Ouderdomswet (AOW) niet? Anders gevraagd: waarom moet je in de bijstand wel je huis opeten en als gepensioneerde niet? Zowel de WWB als de AOW voorzien toch in een basisinkomen? Met de vermogenstoets onderstreept de overheid het principe van de bijstand als vangnet. Zolang iemand zelf voldoende vermogen heeft (spaargeld, een huis) is het onterecht een beroep te doen op de collectieve stroppenpot. Wie kan, voorziet in zijn eigen levensonderhoud. Dat is het uitgangspunt.

En die AOW dan? Vorig jaar spendeerde de overheid er 33 miljard euro aan. Daarmee is dit basispensioen de grootste uitkering (ter vergelijk: de bijstand zit rond de 5 miljard). Dan is de vraag: welk deel gaat naar vermogende ouderen voor wie de AOW een...