Interview / Filosofie van het leiderschap

Even stroopt filosoof René ten Bos zijn mouw op. Op zijn arm staat een tatoeage van een buidelwolf. Het dier bevolkte ooit het Australische eiland Tasmanië, maar de Europese kolonisten beschouwden het als ongedierte dat zo snel mogelijk uitgeroeid moest worden. ‘De tranen schieten je in de ogen bij die geschiedenis,’ zegt Ten Bos. ‘De stupiditeit van mensen die een dier dat volstrekt onschuldig is voor zowel mens als schaap gewoon afmaken. De totale zinloosheid ervan heeft mij zeer geraakt. Dat is iets wat ik met een dergelijk gebaar tot uitdrukking probeer te brengen.’

Wat gebaren kunnen zeggen en woorden niet, is een van de thema’s in het boek Stilte, geste, stem waar de Nijmeegse filosoof momenteel de laatste hand aan legt. Op het eerste gezicht een wonderlijk onderwerp voor iemand die hoogleraar ‘filosofie in verband met de managementwetenschappen’ is aan de Radboud Universiteit. Maar leiderschap heeft alles van doen met de kunst van...