Het gesprek van de dag, volgens de redactie. Met vandaag: geen baan, geen hypotheek: de jonge generatie zit in de hoek waar de klappen vallen.

De flexibilisering op de arbeidsmarkt geeft twintigers en dertigers minder kans op een vaste baan. Ondanks Asschers ‘Wet werk en zekerheid’ die vorig jaar werd ingevoerd, is het voor werkgevers nog steeds niet aantrekkelijk genoeg een vast contract te bieden. Ondertussen komen jonge flexwerkers vanwege hun geringe baangarantie en onzekere inkomsten moeilijk aan een hypotheek, of zelfs een huurhuis, maar verdienen ze te veel om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen.

Hoogleraar Ton Wilthagen ziet een kloof ontstaan tussen deze generatie en de babyboomers in hun koophuizen, ‘gesterkt door vaste contracten,’  vertelt hij het Algemeen Dagblad. Volgens hem zullen de jongeren alle klappen opvangen van een vergrijzende samenleving. Jan Latten van het CBS voegt hier nog aan toe dat laagopgeleiden nog meer de dupe zullen zijn,...