Media

In Groot-Brittannië is dezer dagen nogal wat te doen over de persvrijheid. De commissie-Leveson, ingesteld na het verbijsterende afluisterschandaal bij News of the World, adviseerde vorige week om een nieuwe, veel strengere ‘perswaakhond’ in te stellen. Die mag zware boetes opleggen en rectificaties afdwingen. Premier Cameron is tegen, een meerderheid in het parlement vindt het juist de hoogste tijd. Net als J.K. Rowling, schepper van Harry Potter, wier dochtertje vorig jaar bij school werd lastig gevallen door journalisten.

Het toeval wil dat ook hier in Nederland enige onrust heerst over onze eigen perswaakhond, de Raad voor de Journalistiek. Dit gezelschap, opgericht in de jaren zestig, heeft tot taak klachten te behandelen van burgers die zich benadeeld voelen door de media.

Uiteraard is de raad géén tuchtorgaan, zoals beschermde beroepen dat wel kennen. Journalisten mogen een uitspraak fluitend naast zich neerleggen. Dat betekent in de praktijk dat de club het...