Overheden hebben zich de afgelopen jaren steeds meer teruggetrokken uit de voedselvoorziening. Zo stapte de EU in 1992 af van de kostendekkende prijzen aan akkerbouwers en melkveehouders die vanaf de jaren vijftig hadden gegolden. Ook mochten landen hun voedselvoorziening niet meer met importheffingen beschermen tegen de lage wereldmarktprijs.

Dit leidde toentertijd tot protesten van Sicco Mansholt en Cees Veerman, respectievelijk oud- en toekomstig minister van Landbouw. ‘Liberalisering doet boer en milieu de das om,’ schreven ze in 1992 in NRC. ‘Markten van belangrijke landbouwproducten kunnen niet zonder een zekere regulering. Die is onmisbaar om de omschakeling van de landbouw op milieuvriendelijke productiemethoden, die kostenverhogend zullen werken, en het leefbaar houden van het platteland, mogelijk te maken.’

Lees ookJa, het helpt als je jouw tuin vergroent! Hoe we de biodiversiteit kunnen herstellen18 juli 2019

Maar de liberaliseringstrein denderde voort. En...