Media

Zelden zijn wij zo in het zonnetje gezet als de afgelopen week. En met zoveel hartverwarmende eensgezindheid! Van links tot rechts, van de geblondeerde partijleider tot aan de filiaalhouder van Joop.nl – ze vonden elkaar in het aanwijzen van dezelfde zondebok. De media hep het gedaan!

Helemaal op één lijn zaten de heren natuurlijk niet. Volgens de PVV-leider hebben wij veel te negatief over hem bericht. Tijdens de persconferentie zaterdagavond zei hij: ‘De media heeft de vergelijking gemaakt met abjecte voorbeelden uit het verleden zoals in het nazisme.’ Dus vandaar, begrijp ik, dat de publieke opinie zich nu tegen hem keert.

De chef van Joop.nl daarentegen vond juist dat wij te bescheten zijn geweest. Deze Francisco van Jole schreef dat de ‘laffe media’ zich jarenlang schuldig hadden gemaakt aan ‘meelullen en een podium geven’, aan ‘lakeiengedrag’. Bovendien hadden lieden als Femke Halsema ‘ieder snoeihard kritisch geluid over Wilders de grond in...