Dat René Cuperus kandidaat is voor het Europarlement, laat zien hoe de PvdA worstelt met Europa. ‘De EU is veel te veel een liberaal project geworden.’

Hij moet er zelf ook nog aan wennen. Na twee decennia op de achtergrond, als publicist en politiek adviseur, is René Cuperus van het ene op het andere moment politicus geworden. Cuperus, medewerker van het wetenschappelijk bureau van de PvdA, wil in juni dit jaar als ‘kritisch Europeaan’ gekozen worden tot lid van het Europees Parlement. Zijn motto: ‘Europa is te belangrijk om over te laten aan de beroepseuropeanen.’

Geen partij in Nederland die zo verdeeld is over Europa als de PvdA. Bij het referendum over de Europese Grondwet in 2005 stemde bijna tweederde van het PvdA-electoraat ‘nee’, terwijl het partij-establishment enthousiast campagne gevoerd had voor een ‘ja’. Op pijnlijke wijze werd duidelijk hoe groot de kloof is geworden tussen de Europa-minnende doctorandussen in de partijtop en de oudere, lager opgeleide...