Razend interessant dat Urgenda de Klimaatzaak tegen de Staat won. De rechter verplichtte Nederland de broeikasuitstoot met 25 procent te verminderen. Kan nu elk ontevreden burgerplatform namens ons naar de niet-gekozen rechter stappen?

Gaat de Nederlandse rechter zich voortaan met ons buitenlandbeleid bemoeien? De uitspraak van de Haagse rechtbank, die de Nederlandse overheid opdraagt om meer te doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, duwt ons in die richting. De Staat heeft onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig tegen de stichting Urgenda gehandeld, vindt de rechter, en moet zich houden aan haar eigen beloften. Chapeau Urgenda, maar er zal achter heel wat Haagse oren worden gekrabd.

Kan vanaf nu elk ontevreden burgerplatform – vroeger heette dat actiegroep – naar de niet-gekozen rechter stappen om de mensenrechten in Soedan of de ontwikkelingshulp aan Nepal een beetje hoger op de agenda te zetten? Nee, dat niet, maar de uitspraak is wel razend interessant.

De...