Den Haag

Het is een wijdverbreid misverstand dat het Centraal Planbureau en zijn directeur, professor Coen Teulings, tegen het kabinet zouden hebben gezegd dat in het voorjaar van 2012 nog eens vijf miljard extra moet worden bezuinigd. In de Macro Economische Verkenning, die op Prinsjesdag werd gepubliceerd, waarschuwen de rekenmeesters van de Van Stolkweg juist tegen te veel bezuinigingsdrift. Ze roepen de Grote Depressie van de jaren dertig in herinnering. De Amerikaanse president Hoover en de Nederlandse premier Colijn hielden toen de hand op de knip. Met een totale instorting van de economie als gevolg. De overeenkomsten met die sombere jaren noemt het CPB ‘verontrustend’.

Op dit moment zijn de overheidsbestedingen aan het dalen, terwijl de particuliere consumptie niet groeit. De dramatische ontwikkelingen in Griekenland, Italië en Spanje zetten Nederland onder druk. Volgens het regeerakkoord moet bij een begrotingstekort van boven de vier procent zo’n vijf miljard extra...