Wat kenmerkt goed onderwijs? Zeven onderwijsvernieuwers over hun vak. Deel 1: Wiskundeleraar René Kneyber (35). ‘Ordeproblemen zijn taboe.’

‘Ik was zelf een van de allerslechtsten in orde houden. Maar ordeproblemen zijn taboe op school, docenten spelen liever mooi weer tegen elkaar tijdens vergaderingen.’

Wiskundeleraar René Kneyber (35) pakt het nu anders aan: hij laat zijn vmbo-leerlingen in rijtjes zitten en geeft dan gewoon frontaal en klassikaal les. ‘Ik werk in het vmbo Kader Beroeps, liever dat dan een vwo-klas. Het is dankbaar werk, mijn leerlingen hebben me echt hard nodig om hun diploma te halen.’ Kneyber is een van de samenstellers van Het alternatief, een bundel over de afrekencultuur in het onderwijs. In de inleiding noemt hij zichzelf ‘een traditionalist, een pleitbezorger van structuur, orde en gezag’. Het stoort hem dat leraren op geen enkele manier worden opgeleid in ‘klassenmanagement’ of ‘orde houden’. ‘Ik zou mezelf geen vernieuwer...