Politieke ideeën, geen ideologie

Dat Job Cohen niet de ideale partijleider van de Partij van de Arbeid was, zou je kunnen aflezen aan zijn uitspraak dat er een moment komt dat de beweging naar rechts in de politiek ophoudt en dat de slinger dan weer de andere kant op gaat, ‘en dan zijn wij weer aan de beurt’. Dit afwachten tot het gelijk zich vanzelf aandient, is voor een politiek leider een wat al te gelaten houding. Temeer omdat dat gelijk helemaal niet meer voor de hand ligt. Er moet weer uitgelegd worden waar het om gaat. Dan zullen de ‘ideologische veren’ tevoorschijn moeten komen die Wim Kok ooit afwierp en die Cohen in het laatste interview dat hij samen met Hans Spekman voor zijn aftreden gaf, in ere wilde herstellen.

Dat is de kersverse historicus Rutger Bregman (1988) met hem eens in zijn boek Met de kennis van toen. Daarin behandelt hij ‘actuele problemen in het licht van de geschiedenis’. Een van die problemen is dat de PvdA in de jaren negentig de oren te veel naar...