Cultureel determinisme

De bioloog en darwinist die vaak als bron van het genetisch determinisme wordt beschouwd, Richard Dawkins, was de eerste om er afstand van te nemen. ‘Om een begrip te krijgen van de evolutie van de moderne mens,’ schrijft hij aan het eind van zijn boek De zelfzuchtige genen (1976), ‘moeten we beginnen met het gen overboord te gooien als enige basis van onze ideeën over evolutie. Ik ben een enthousiast darwinist, maar ik geloof dat het darwinisme een te grootse theorie is om te kunnen worden beperkt tot het enige begrip gen.’

Waarna Dawkins de ‘meme’ introduceert.

De meme is de culturele versie van het gen. Memen zijn ideeën, melodieën, stopwoorden, modes, technieken en gewoonten. Ze zorgen voor culturele overdracht. Cul­tuur ontstaat door onafgebroken imitatie, reproductie en mutatie van memen: de opkomst en neergang van gewoonten en waarden, het ontwikkelen van theorieën, het steeds overleven van bepaalde ideeën (God, samenwerking, liefde). De...