Empathie-industrie

Het ligt niet meteen voor de hand om bij de oude Grieken te rade te gaan voor hulp bij je liefdesleven, of bij de industriële revolutie om de tevredenheid in je werk te vergroten. Toch is dat de bedoeling van Roman Krznaric, een Engels-Australische cultuurhistoricus en schrijver van The Wonderbox, een boek over geschiedenis als inspiratie voor een goed leven. Zoals de flaptekst zegt: ‘This book turns the past into a tool for living well.’

Natuurlijk kent het verleden perioden, figuren en gebeurtenissen waar inspiratie uit geput kan worden. De individualisering tijdens de Renaissance, de bloei van de kunst in de zeventiende eeuw, schrijvers en denkers als Montaigne en Spinoza, gebeurtenissen als de ontdekking van de bloedsomloop, de uitvinding van de benzinemotor – te veel om op te noemen. In het verleden was de reiziger blij met het bestaan van de Baedeker. Het was ook hartverwarmend dat Galileo bleef volhouden dat de aarde om de zon draaide. Dat er een...