Bureau Jeugdzorg
Alle provincies en de steden Den Haag, Utrecht, Amsterdam en Rotterdam hebben een eigen Bureau Jeugdzorg. Een kind met problemen krijgt geen hulp meer ván maar vía Jeugdzorg. Deze wijziging viel niet alleen de hulpverleners maar ook hun bazen zwaar. Wachtlijsten groeiden, de kosten rezen de pan uit. In Rotterdam moest de directeur vorig jaar vertrekken, net als in Utrecht, Amsterdam en Noord-Holland. Jeugdzorg nieuwe stijl bestaat uit vijf poten: vrijwillige hulpverlening; jeugdbescherming; jeugdreclassering; advies en meldpunt kindermishandeling en crisisdienst. Dit verhaal is het eerste in een serie van drie reportages over Bureau Jeugdzorg van de agglomeratie Amsterdam.

Met formulieren en vergaderingen moet Bureau Jeugdzorg nieuwe ‘Savanna’s’ voorkomen. Gevolg: de hulpverlener heet casemanager en ziet nauwelijks mensen meer. Op reportage in Amsterdam Noord. ‘We kunnen niet alle maatschappelijke problemen oplossen.’

In het Peugeootje van Saskia Luitjes,...