De nieuwe roman van A.F.Th van der Heijden verscheen op de dag dat hij de P.C. Hooft-prijs in ontvangst nam. De geprezen schrijver in tekst (een briefwisseling) en beeld (een korte toespraak).

Dankwoord – NOS

In zijn toespraak bij de in ontvangstneming van de P.C. Hooftprijs bedankte Van der Heijden de Nederlandse taal ‘als een veldheer zijn paard’ en drukte hij de in de zaal aanwezige minister van Cultuur op het hart het belang van de letteren niet te veronachtzamen. De schrijver eindigde zijn dankwoord met het voorlezen van enkele dichtregels van Anna Enquist.

Briefwisseling– Ouariachi

Ter gelegenheid van de Boekenweek 2012 publiceerden Van der Heijden en collega-schrijver Jamal Ouariachi hun correspondentie in het Vlaamse tijdschrift Knack. Ze schreven elkaar over het debuteren, het volgen van je verbeelding en ambitie. Op de website van Ouariachi is de gehele correspondentie terug te lezen.

Deze bladwijzer hoort bij het interview met A.F.Th van der Heijden, door Daan...