Marcel Metze, volgens zijn uitgever ‘de beste onderzoeksjournalist van Nederland’, mag zijn boek Veranderend getij, over organisatorische ingrepen bij Rijkswaterstaat niet publiceren. Zie ook: Rijkswaterstaat verbiedt onwelgevallig boek. Betreft het hier een staaltje overheidscensuur anno 2009? Metze zelf is daarvan overtuigd en sleepte Rijkswaterstaat voor de rechter.

Volgens het vonnis in het kort geding verdient de handelwijze van de rijksdienst ‘geen schoonheidsprijs’, maar desondanks haalt Metze bakzeil.

De auteur werd tweeënhalf jaar geleden uitgenodigd om voor het riante bedrag van € 280.000 een ‘kritisch en openhartig’ boek te schrijven over de operatie Doorpakken, Wel Degelijk. Daar rolde een manuscript uit dat zijn opdrachtgevers niet beviel.

De dienst zag af van publicatie en Metze kreeg geen toestemming om zijn Veranderend getij onder eigen verantwoordelijkheid te laten verschijnen. Later bedacht Rijkswaterstaat zich. De dienst besloot dat volgende...