Economie

De Nederlandse economie groeit weer. Maar het aantal banen neemt af. Wie werkt, zal dit jaar harder moeten werken. Het is het directe gevolg van een economisch fenomeen waar ze in de Verenigde Staten al langer mee worstelen, en dat dit jaar ook in Nederland zichtbaar wordt: jobless growth.

Dat de Nederlandse economie ‘baanloos’ groeit, blijkt uit de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die laten zien dat het aantal banen de afgelopen maanden is gedááld. Dit terwijl de economie juist weer wat opfleurt. Wat het Centraal Planbureau in maart voorspelde, lijkt nu te gaan gebeuren: de economie groeit zonder dat er banen bijkomen.

Baanloze groei is een interessant verschijnsel, met voor- en nadelen. Positief is vooral dat – voor het eerst sinds 2008 – de arbeidsproductiviteit weer groeit. We produceren meer, met minder mensen. En dat is broodnodig. Omdat de beroepsbevolking de komende jaren krimpt, is arbeidsproductiviteitsverbetering een...