De organisatie ICOS bericht vandaag dat de Taliban in ruim 70% van Afghanistan zit. Vorig jaar was ‘slechts’ 54%. Het is wel oppassen met al deze berichten. Niet dat ICOS (voorheen Senlis Council) er naast zou zitten, maar elke organisatie hanteert zijn eigen criteria en de uitkomsten zijn dan ook zeer verschillend en niet geheel vergelijkbaar.

‘Een permanente aanwezigheid in Afghanistan hebben’, (de ICOS-definitie) wil nog niet zeggen ‘onder controle hebben’. Ergens een aanslag per week (kunnen) plegen (ICOS-criterium) wil nog niet zeggen: permanent steun van de bevolking genieten, dus er permanent aanwezig zijn.

Het begrip ‘incident’ is voor meerdere uitleg vatbaar. Overal waar de US Marines in het zuiden in het offensief zijn gegaan is het aantal ‘incidenten’ tussen de buitenlandse troepen en de Taliban sterk toegenomen, maar dat is dus ook op initiatief van de eersten.

Dat het aantal geweldsincidenten sterk is toegenomen staat overigens niet ter discussie. Volgens de VN...