Ze was de drijvende kracht achter het links-liberale Lenteakkoord. Maar ook een kabinet met de SP zou Ineke van Gent ‘een mooi avontuur’ 
vinden.

Na vijf dolle dwaze weken is het weer een beetje rustig in Den Haag. Geert Wilders liep gillend weg uit het Catshuis, het minderheidskabinet Rutte/Verhagen lag met de pootjes omhoog en minister Jan Kees de Jager trok als een collectant van de Hartstichting langs de deuren van de fractievoorzitters in de hoop op gulle gaven. Jolande Sap van GroenLinks liet zich vermurwen waarna ze door PvdA en SP voor rechtse rakker en gevaarlijke neoliberaal werd uitgemaakt

Inmiddels is het Lenteakkoord er, al worden de forensenbelasting en de hypotheekrenteaftrek bij nader inzien toch nog maar even over de verkiezingen heen getild. Ondanks de luide protesten van automobilisten, treinreizigers, starters op de woningmarkt en ambtenaren die op de nullijn worden gezet is Ineke van Gent nog steeds trots op het akkoord dat in de wandelgangen werd...