Laten we niet om de hete brij heen draaien: het is tijd voor een Actieplan Achterblijvers.

Wat doen we als samenleving met de groeiende groep mensen die niet kan meekomen?

Wat doen we met die honderdduizenden die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien? Die nergens aan de bak komen, die te ziek zijn om te werken, die ongewild zijn? Wat doen we met de pechvogels?

Het pechvogelsvraagstuk is sociaal-economisch een van de meest prangende vragen van onze tijd. Af en toe poogt iemand het te agenderen, zoals Marcel van Dam in 2009 met zijn televisiefilm De Onrendabelen. Sombere types duiden het fenomeen als de keerzijde van onze meritocratische samenleving. Wie de besten selecteert, wijst de anderen af. Verder brengt dit ons niet. Het liefst draaien we om de brij heen, de hete pechvogelbrij.

Niet langer. Nederland telt 16,7 miljoen inwoners. De potentiële beroepsbevolking (mensen tussen de 15 en de 65), bestaat uit 11 miljoen personen. Als deze mensen zouden werken,...