Nieuwe fout klimaatpanel ontdekt

Tomas Vanheste
IPCC

Het onder vuur liggende Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is ook waar het Nederland betreft de fout in gegaan. Dat schrijft Vrij Nederland deze week.

In zijn laatste Assessment Report over de gevolgen van klimaatverandering is te lezen dat 55% van Nederland onder de zeespiegel ligt en dat in dit gebied 65% van het bruto nationaal product wordt geproduceerd. Deze cijfers zijn veel te hoog. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ligt slechts een vijfde van Nederland beneden de zeespiegel en wordt daar maar 19% in plaats van 65% van het bnp gegenereerd.

In Vrij Nederland zegt Joop Oude Lohuis van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de gewraakte cijfers van zijn instituut afkomstig zijn. Alleen heeft het IPCC twee getallen opgeteld: het oppervlak dat onder de zeespiegel ligt én het gebied dat vatbaar voor overstromingen is. Oude Lohuis erkent dat het IPCC ten onrechte schrijft dat 55% van het Nederlandse grondgebied zich beneden zeeniveau bevindt. (In het rapport te vinden in hoofdstuk 12, pagina 547)

Bovendien is het cijfer dat het Planbureau aan het IPCC heeft geleverd voor het gebied dat overstromingsgevaar loopt aan de hoge kant. Het CBS komt in totaal op eenderde in plaats van meer dan de helft van Nederland uit. Het CBS becijferde welk deel van het ‘potentieel overstroombare gebied’ werkelijk gevaar loopt. ‘Een betere indicatie,’ zegt Oude Lohuis. Maar dat is volgens hem ‘voortschrijdend inzicht’, want deze berekening was nog niet beschikbaar op het moment van schrijven van het IPCC-rapport.

In de afgelopen weken kwamen verschillende fouten van het IPCC aan het licht. De pijnlijkste: ten onrechte stelde het klimaatpanel dat het zeer waarschijnlijk is dat de Himalaya-gletsjers tegen 2035 verdwenen zijn. De fouten doen, luidt de wetenschappelijke consensus, niets af aan het beeld dat de aarde opwarmt en de uitstoot van broeikasgassen daarvan een belangrijke oorzaak is. Wel geven ze het gezag van het klimaatpanel een knauw.

Lees het gehele artikel in Vrij Nederland: Zelfbevlekkende klimaatkunde

Sluit je nu aan voor slechts €4,99 per maand

Sorry, je hebt op het moment geen toegang tot dit artikel.

Waarschijnlijk heb je een abonnement zonder digitale toegang. Wil je deze content graag lezen, sluit dan snel een abonnement af.

Heb je wél een abonnement met digitale toegang, neem dan contact op met onze klantenservice: 020 – 5518701.