Wat kenmerkt een goede neurochirurg? 
Zes vakbroeders over hun metier en elkaar. 
En: een interview met ‘de beste in zijn vak’.

Wilco Peul (48) is sinds veertien jaar neurochirurg in Leiden. Hij heeft ‘het mooiste beroep dat er bestaat’.

‘Al is het wel een somber vak. De gunstigste aandoening waarmee ik te maken krijg, is de lage-rughernia. Daarnaast doe ik veel hoog-risico-operaties aan tumoren. Daarbij zoek je de grenzen van het mogelijke op, en is succes lang niet altijd gegarandeerd.

In hersenen snijden is hoogst precair. Ik vind het ook een eer dat de patiënt je dat laat doen. Je grijpt toch in in iemands denkvermogen, in wie hij is. De kleinste schade kan definitief zijn. Voor dit vak moet je rustig zijn, in alle situaties. Je moet een uiterst flexibel reactievermogen hebben en soms een rubberen ziel. Laatst was ik een patiënt aan het opereren met een wervelkolomtumor. Dat moest ik onderbreken omdat er een traumapatiënt binnenkwam. Een klein kindje dat een...