Jacobsonprijs 2008 voor Carel Peeters

04-april

Op donderdag 3 april 2008 ontving VN-redacteur Carel Peeters in de Amstelkerk in Amsterdam de Jacobsonprijs voor zijn verdiensten als essayist, criticus en literair redacteur. Bij dezelfde gelegenheid werd zijn nieuwe essaybundel 'Gevoelige ideeën' gepresenteerd.

Uit het persbericht:

"Carel Peeters bouwt als auteur aan een omvangrijk, diepgravend en belangwekkend essayistisch oeuvre, waarin hij met grote betrokkenheid en niet zelden polemische inzet onderzoekt hoe uiteenlopende (filosofische) ideeën, stromingen en modes inwerken op de literatuur en de kunst in het algemeen. Hierin speelt de (schijnbare) tegenstelling tussen gevoel en verstand vaak een hoofdrol, getuige titels als 'Het hart in het hoofd' (essay uit 1979) en 'Gevoelige ideeën'.
Vanaf zijn aantreden als literair criticus eind jaren zestig volgde Carel Peeters oeuvres, onder andere van de schrijvers van zijn eigen 'Revisor-generatie'. En nog altijd is hij een gezaghebbende en genuanceerde stem in het Nederlandse literaire discours. Daarnaast schiep hij als oprichter en jarenlang hoofredacteur van de 'Republiek der Letteren' in Vrij Nederland, en als medeoprichter van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam (SLAA) podia voor beschouwing en debat, die het Nederlandse literaire en culturele leven nog altijd verrijken.
Vanwege al deze verdiensten wil de jury van de Jacobsonprijs hem graag bekronen."

De prijs

De Jacobsonprijs is een vijfjaarlijkse Nederlandse literaire prijs die in 1925 door het Tollensfonds is ingesteld ter nagedachtenis aan Jos Jacobson, die aan dit fonds een legaat had geschonken bedoeld voor een prijs aan Nederlandse schrijvers 'van grote letterkundige verdienste'.
De prijs, die bestaat uit 'een geldbedrag en voorwerp van vreugde', werd eerder toegekend aan: Sem Dresden, F. Smit Kleine, Elisabeth Zernicke, Annie Salomons, J.C. van Schagen, Henriëtte van Eyk, Jeanne van Schaik-Willink, Han. G. Hoekstra en Eric van Steen.

De jury

De huidige jury werd gevormd door: Norbert van den Berg, Kees Fens, Cees Kolff, Marita Mathijsen, Nicolaas Matsier en Erik Menkveld.

Gevoelige ideeën

'Gevoelige ideeën' is een vurig pleidooi voor wat Carel Peeters 'de andere Verlichting' noemt, de Verlichting waarin kunst, literatuur en emoties net zo belangrijk zijn als de ratio. In een reeks spitsvondige en interessante stukken over achttiende eeuwers als Diderot, William Hazlitt, Belle van Zuylen, Thomas Paine en Montesquieu laat Peeters zien hoe gevoel en verstand bij hen op elkaar inwerkten. Hij toont daarbij aan dat het deze andere genuanceerde Verlichting is, die actueler is dan ooit.

Eerdere prijzen

In 1978 won Carel Peeters de Lucas Ooms Prijs en in 1982 de CPBN Prijs voor de Boekenbijlage van Vrij Nederland. In 1984 werd hij onderscheiden met de Wijnaendts Franckenprijs voor zijn boek Houdbare Illusies.

 

 

Neem nu een
abonnement
Jaar
Half jaar
Kwartaal
Proef
Papier en digitaal
Alleen digitaal