Algemene informatie

Om u tot onze klantenservice te wenden, vindt u hier de adresgegevens:

WPG Klantenservice
Postbus 1259
1000 BG Amsterdam
Telefoon 020 5518701
Fax 020 5518750
(Op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur).
vn.abonnement@weekbladpers.nl

Tarieven (vanaf 2015)
Per jaar: € 205,- België € 220,-

Overig buitenland: € 303,72

Per halfjaar: € 108,- België € 120,-

Per kwartaal: € 58,- België € 70,-


Betaling
Automatische incasso's vinden plaats in de week dat het blad voor de eerste keer bezorgd wordt. (Inzake de standaard Europesse incasso (SEPA): het incassant ID van Vrij Nederland is NL35ZZZ330718330000.) Als u een doorlopend abonnement heeft afgesloten zal de vervolgincasso ook steeds plaatsvinden in de week dat uw abonnement verlengd wordt. U betaalt dan het standaardtarief voor een abonnement; afhankelijk van uw huidige abonnement betaalt u het tarief van een jaar- of halfjaarabonnement.Daarnaast kunt u ook gebruik maken van een acceptgiro, hiervoor geldt echter een toeslag van € 2,- bij een jaarabonnement, € 1,50 bij een halfjaarabonnement en € 1,- bij een kwartaalabonnement. Prijswijzigingen voorbehouden.


Service informatie
U ontvangt het eerste nummer van uw abonnement binnen twee weken na opgave. Het abonnement geldt tot wederopzegging (tenzij anders wordt vermeld). Prijswijzigingen voorbehouden. Voor het bezorgen in het buitenland gelden afwijkende tarieven en verlenen wij bij het aangaan een eenmalige korting.

Welkomstcadeau
Indien u gekozen heeft voor een welkomstcadeau, wordt dit binnen twee weken na verwerking van het abonnementsgeld aan u verstuurd, tenzij anders staat aangegeven. Aanbiedingen met een welkomstgeschenk gelden alleen zolang de voorraad strekt en alleen als u de afgelopen zes maanden geen abonnement hebt gehad. Abonnees woonachtig in het het buitenland kunnen alleen gebruik maken van een introductiekorting.

Opzeggen
Voor het beëindigen van een abonnement geldt een opzegtermijn van een maand vóór afloop van de abonnementsperiode. Zonder wederopzegging worden abonnementen na de eerste abonnementsperiode omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Inning van het abonnementsgeld blijft gelijk aan de periode waarvoor het abonnement is aangegaan. Na omzetting van het abonnement naar onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van een maand vanaf de dag dat de opzegging Vrij Nederland heeft bereikt. Eventueel te veel vooruitbetaald abonnementsgeld wordt automatisch teruggestort. Proefabonnementen en cadeau-abonnementen lopen automatisch af. Neem schriftelijk, telefonisch 020 5518701, bereikbaar ma. t/m vr. 08:30 tot 17:00) of per e-mail vn.abonnement@weekbladpers.nl
contact op met WPG Klantenservice. Vermeld a.u.b. altijd uw bezorgadres, rekeningnummer (plus eventueel afwijkende tenaamstelling) en de reden van uw opzegging.

"Deze (nieuwe) voorwaarden gelden alleen voor abonnementen die na 1 december 2011 verlengd zijn. Abonnementen die reeds vóór 1 december 2011 verlengd zijn kunnen slechts aan het einde van de (nieuwe) abonnements-/betaalperiode worden beëindigd.”


Geeft u het abonnement cadeau?
Het eerste nummer van het cadeau-abonnement op Vrij Nederland ligt bij het verschijnen van het eerstvolgende nummer bij de ontvanger op de mat. De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen voorbehouden.

Nieuwe abonnementen in België
Abonnees in België kunnen contact opnemen met:

Abonnementenland
Diependaal 6
3020 Herent
Tel. +32 2 808 55 23
Abonneren via www.bladenbox.be
Adreswijzigingen via www.aboland.be
E-mail: vrij.nederland@abonnementenland.be

Uitgever in Belgie:
Anne Borgers
Mechelsesteenweg 203
2018 Antwerpen

Voor (nieuwe) abonnees woonachtig in andere landen gelden andere abonnementsvoorwaarden. U kunt contact opnemen met WPG Klantenservice te Amsterdam (telefoonnummer +31 20 5518702).

Verhuizing
Wanneer u gaat verhuizen, zouden wij graag minimaal 3 weken hiervoor, uw nieuwe adres ontvangen (schriftelijk, telefonisch of per e-mail vn.abonnement@weekbladpers.nl) bij WPG Klantenservice. In de correspondentie graag zowel uw oude als nieuwe adres vermelden en de ingangsdatum dat u het blad op het nieuwe adres wilt ontvangen.