Privacy Statement WPG Uitgevers

8 januari 2007
Leestijd:

Wij maken u er op attent dat aan ons verstrekte gegevens zoals naam, adres en telefoonnummers van abonnees worden opgenomen in ons gegevensbestand. Dit bestand is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens door WPG Uitgevers, Herengracht 376, 1016 CH Amsterdam, de verantwoordelijke voor uw gegevens. Uw gegevens worden gebruikt voor onze abonnementen- administratie, voor de uitvoering van met ons gesloten overeenkomsten en om u op de hoogte te (laten) houden van producten en diensten van de verschillende WPG-uitgeverijen. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of te verwijderen door een kaartje te sturen aan ons klantenservicecentrum, postbus 1391, 1000 BJ Amsterdam of een e-mail aan vn.abonnement@weekbladpers.nl

 

Nieuwe afbeelding

 

Nieuwe afbeelding

 

Nieuwe afbeelding

Neem nu een
abonnement
Jaar
Half jaar
Kwartaal
Proef
Papier en digitaal
Alleen digitaal