IPCC

Persbericht

Nieuwe fout klimaatpanel ontdekt

Door Tomas Vanheste
3 februari 2010
Leestijd:

Het onder vuur liggende Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is ook waar het Nederland betreft de fout in gegaan. Dat schrijft Vrij Nederland deze week.

In zijn laatste Assessment Report over de gevolgen van klimaatverandering is te lezen dat 55% van Nederland onder de zeespiegel ligt en dat in dit gebied 65% van het bruto nationaal product wordt geproduceerd. Deze cijfers zijn veel te hoog. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ligt slechts een vijfde van Nederland beneden de zeespiegel en wordt daar maar 19% in plaats van 65% van het bnp gegenereerd.

In Vrij Nederland zegt Joop Oude Lohuis van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de gewraakte cijfers van zijn instituut afkomstig zijn. Alleen heeft het IPCC twee getallen opgeteld: het oppervlak dat onder de zeespiegel ligt én het gebied dat vatbaar voor overstromingen is. Oude Lohuis erkent dat het IPCC ten onrechte schrijft dat 55% van het Nederlandse grondgebied zich beneden zeeniveau bevindt. (In het rapport te vinden in hoofdstuk 12, pagina 547)

Bovendien is het cijfer dat het Planbureau aan het IPCC heeft geleverd voor het gebied dat overstromingsgevaar loopt aan de hoge kant. Het CBS komt in totaal op eenderde in plaats van meer dan de helft van Nederland uit. Het CBS becijferde welk deel van het ‘potentieel overstroombare gebied’ werkelijk gevaar loopt. ‘Een betere indicatie,’ zegt Oude Lohuis. Maar dat is volgens hem ‘voortschrijdend inzicht’, want deze berekening was nog niet beschikbaar op het moment van schrijven van het IPCC-rapport.

In de afgelopen weken kwamen verschillende fouten van het IPCC aan het licht. De pijnlijkste: ten onrechte stelde het klimaatpanel dat het zeer waarschijnlijk is dat de Himalaya-gletsjers tegen 2035 verdwenen zijn. De fouten doen, luidt de wetenschappelijke consensus, niets af aan het beeld dat de aarde opwarmt en de uitstoot van broeikasgassen daarvan een belangrijke oorzaak is. Wel geven ze het gezag van het klimaatpanel een knauw.

Lees het gehele artikel in Vrij Nederland: Zelfbevlekkende klimaatkunde

Nieuwe fout klimaatpanel ontdekt

Geplaatst door: Paul K reacties

" De fouten doen, luidt de wetenschappelijke consensus, niets af aan het beeld dat de aarde opwarmt en de uitstoot van broeikasgassen daarvan een belangrijke oorzaak is. Wel geven ze het gezag van het klimaatpanel een knauw."

Je moet wel lef hebben om na een serie fouten en incidenten gewoon te blijven volhouden dat er sprake is van opwarming door CO².

Nu steeds meer "fouten" aan het ligt komen is duuidelijk dat de quasi wetenschappelijke rapporten waarop het IPCC zich beroept gewoon gemanipuleerd zijn om de stelling kracht bij te zetten.
Onmiddelijk stoppen met die onzin.
Het moet Mevrouw Cramer verboden worden nog langer suikertante te spelen voor milieu clubs die om subsidie komen bedelen.
Dit is verspilling van belasting geld.
Voor dat geld zijn duidelijk betere doelen beschikbaar zoals armoedebestrijding in Nederland.
Een besteding die minder scoort maar maatschappelijk van veel groter belang is dan het salon milieubeleid van mevrouw Cramer.

gecreerde angst voor opwarming

Geplaatst door: Roelie reacties

@Paul K
Ik ben het helemaal met je eens. Laten we eens uitrekenen wat het allemaal wel niet kost om die plannetjes te subsidiëren
"Global warming", knap uitgevonden om de mensheid een schuldgevoel aan te praten en vervolgens geld uit onze zak te kloppen. Het is elke keer weer "the same old story", ze creëeren zelf een probleem (angst) en hebben natuurlijk al een oplossing klaarliggen. Meestal in de vorm van een belastingverhoging en/of een vrijheidsbeperkende maatregel..


wat een onzin!

Geplaatst door: Nathaly reacties

Ik ben niet mee eens met de vorige twee reacties. Een fout in smelten van Himalaya gletsjers heeft niks te maken met de stelling dat de Aarde opwarmt. Dat zijn gewoon twee verschillende dingen! Dat de gletsjers op vele plaatsen smelten is een fact (ook voor Himalya's gletjers), de timing voor "ice free" berg toppen is (nog) niet goed te berekenen.

Het sneeuwt nu al een maand

Geplaatst door: Thijsdoetraar reacties

De aarde warmt volgens de IPCC-rapporten op. Anderen zeggen juist dat er een kleine ijstijd begonnen is. Ik geloof er heilig in dat al deze clubjes de zaken ernstig voorstellen zodat aanvullend onderzoek nodig blijft = geld verdienen.
Als ze zouden zeggen: "Er is niks aan de hand," dan konden ze stoppen.

@Nathaly

Geplaatst door: Vincent reacties

De aarde koelt al 10 jaar af...

Gasopslag/gebakken luchthandel

Geplaatst door: Koen reacties

Diederik Samsom&Cramer verbuigen de discussie nu ineens naar de aflopende olie&gasvoorraden en energie-onafhankelijkheid.
Dan zal hij het opslaan van CO2 en de CO2 handel toch echt moeten gaan afzweren.

reactie

Geplaatst door: Vincent reacties

Gelukkig, dat nog maar 33% van Nederland onderwater komt te staan ipv 55%.

Geplaatst door: Tjemis reacties

Niet allen het rapport, maar ook de film van All Gore zit vol met fouten. Erger nog het blijken soms regelrechte leugens. De Engelse rechter heeft verboden de onaangepaste film in Engeland op scholen te vertonen. Wie gaat die film hier keuren?

windmolens

Geplaatst door: prikkel123 reacties

Na de teloorgang van het communisme en het daarmee onlosmakelijk verbonden socialisme (mensen die werken betalen alles voor de mensen die niet willen werken) heeft de linkse kerk een nieuwe ideologie gevonden in de klimaatwaanzin. Met deze ideologie heeft men weer beslag weten te leggen op grote delen van de publieke middelen met het doel de eigen zakken te vullen met snoepsidies en daarvoor pseudo oplossingen te bieden voor niet bestaande problemen. Stop met die onzinnige windmolens en zet een paar kerncentrales neer.

@ Nathaly

Geplaatst door: janus reacties

@ Nathaly, gletsjers smelten inderdaad, dat doen ze al eeuwen lang in de zomer. maar ze groeien ook weer in de koudere periode. Is nooit niet anders geweest. Maar aan mensen zoals u wordt wijsgemaakt dat het iets van de laatste jaren is, en u krijgt er nog plaatjes bij ook. Maar dan niet de plaatjes over hoe het er een half jaar later weer uit ziet.

Onjuist

Geplaatst door: Azur reacties

Tjemis op 03-02-2010 16:30
Onzin, de rechter heeft aangegeven dat er een aangepaste toelichting bij de film moest komen. Ondanks een aantal fouten, was het algemende oordeel van de rechter: Al Gore's presentation of the causes and likely effects of climate change in the film was broadly accurate.

Onjuist2

Geplaatst door: Azur reacties

janus op 03-02-2010 16:53
Ook onjuist. Er wordt per seizoen vergeleken en zowel het zomer- als het winterseizoen laten een lange neergaande trend zien. Lang niet zo snel als de gemaakte fout deed vermoeden, maar wel gestaag.

-

Geplaatst door: Marco reacties

@ Geplaatst door: Vincent op 03-02-2010 16:29 reacties
U snapt dat dit een drogreden is? Inspelen op angst en schuldgevoelens spelen een grote rol rond klimaatwetenschap.

Nieuwe fout klimaalpanel ontdekt

Geplaatst door: Rowy reacties

Al zou de aarde opwarmen. Dat is al vaker gebeurd. De invloed van de mens wordt zwaar overschat. Wat wel van belang is, is onafhankelijk worden van boevenstaten.

Kernenergie is voorlopig de beste keuze. Dat hoeven we niet zelf te verzorgen. We kunnen het ook inkopen bij Westerse landen, bijvoorbeeld Frankrijk. O ja, dat doen we al.

Klaas Vaak

Geplaatst door: Vaak klaas reacties

Liegen om anderans geld af te kunnen pakken is bedrog. Meneer Madoff wordt gezien als de grootste oplichter en is met veel bombarie de bak in gesmeten!
Deze mensen doen precies het zelfde, maar gaat het misschien over nog wel veel meer geld (alle overheidsuitgaven v/d verschillende landen) en niemand die ze de bak in smijt!! Linksom of rechtsom, het is beide diefstal!

Mike

Geplaatst door: Mike reacties

Nog mooier is dat mensen vol blijven te houden dat de aarde opwarmt. Waar het sterke geloof hierin (let wel zonder aangereikt bewijs) terwijl niemand ooit heeft Bewezen dat het zo is. Er zijn alleen computer modellen en conclusies. Inzake in onderzoek is altijd geweigerd en wanneer er uiteindelijk via veel publiciteit door de wet openbaarheid van zaken lucht naar buiten kwam. Werd er aangegeven dat het brononderzoek verdweneen was. Nu moet het IPCC alle data weer opnieuw verzamelen en denkt men zeker tot 2012 er mee bezig te zijn.

Ondertussen is ook al bekend dat er gesjoemeld is met de weerstations en de locaties ervan. Wacht even gesjoemeld met de weerstations en de locatied. Maar daar komen de temperatuurdata toch vandaan? Ondanks al dit nieuws blijven de gelovers trouw aan hun god het IPCC en de verbonden instituten.Waar opveral in de wereld een diepgaand onderzoek plaatrsvind waardoor meer en meer boven komt wat niet klopt. Ondanks dat 'voorlopig'onderzoek aantoont dat minsten 40% van de IPCC rapporten 'frauduleus' zijn. Blijven we geloven. Na de nieuwe ijstijd, gat in ozonlaag en, zureregen. Wanneer leren de linkse rakkers eerst eens om daadwerkelijk bewijzen te vragen. Zich eerst eens te verdiepen in wetenschappelijk onderzoek dat óok'door critisi is onderzocht. Maar nee. We hebben alleen een linkse mad scientist nodig die doem en verdommenis predikt en we lopen blind er achter aan. De conlusies en uitkomsten van computermodellen waar niet alle variabelen van het klimaat in zitten is voldoende!

Het ergste is nog dat hieruit blijkt dat in het Nederlands onderwijs dus niet meer opgeleid wordt om zelfonderzoekende en critise Nederlanders op te leiden. Maar gewoon stemvee dat blind achter elke uitspraak aanloopt!

Klimaat

Geplaatst door: Reinier reacties

@ Azur
Je baseert je nu op gegevens, die jij als waar acht. Het hele punt wat nu speelt is dat er juist met de gegevens is gesjoemeld. Hoe kun je nu nog klakkeloos het IPCC geloven op hun woord als er nu al is aangetoond dat veel van hun voorspellingen steunen op modellen aangepast naar hun idee? Hoe kun je nu nog de film van Al Gore geloven aangezien die gebaseerd is op gegevens van het IPCC.
Offtopic: Zowieso is hij een rat eerste klas, met zn CO2 uitstoot verminderen, want zelf vliegt, rijd, verbruikt hij 10x meer stroom dan de gemiddelde Amerikaan en dat zijn al zogenaamde grootverbruikers.

Hou toch op

Geplaatst door: Matthijs reacties

Jongens en meisjes, de ijstijden-cycli worden niet beinvloed door een beetje CO2!

We maken ons druk om micro-klimaatveranderingen! Al steigt de zeespiegel met een meter - onze dijken zijn drie meter hoog.

En we praten niet eens over meters, maar over CENTIMETERS.

Titel?

Geplaatst door: Herman Vruggink reacties

Een fout? hmm dat valt nog maar te bezien, als je het hebt over zeespiegel dan zal je ook een referentie niveau moeten benoemen. Praten we over MSL? NAP? MHWS?
MHWN?

ik

Geplaatst door: Ronald reacties

De discussie gaat voorbij aan de rede waarom de discussie bestaat.
CO2 zou de boosdoener zijn van opwarming door dat deze infraroodstraling van de zon absorbeert waar door het warmer zou worden. De grap is dat CO2 maar 0,032% van de gassen in de atmosfeer in neemt. Het blijkt ook dat slechts 5% van de infraroodstraling terug wordt gekaatst de ruimte in waar van slechts 8% door CO2 wordt geabsorbeerd de ander 92% worden voor en groot deel geabsorbeerd door waterdamp en de rest verdwijnt gewoon in de ruimte.

Daar uit blijkt CO2 en zeer kleine invloed op het klimaat heeft sterker nog al zou er 1000 maal meer CO2 in de ruimte worden gepompt dan nog zou het niks uit maken voor het klimaat.

Overigens bedraagt het grootste temperatuur verschil de af gelopen 5000 jaar slechts 4 graden. Dat is dus tussen het koudste en warmste moment. Tussen normaal en koud en normaal en warm was het verschil nooit meer dan 2 graden.

Ook op het stijgen van het zeeniveau is het zelfde van toepassing. deze zal nooit meer dan enkele cm zijn hoe raar je ook rekent.

Religie

Geplaatst door: Lisa reacties

Poolkappen komen en gaan. Sterker nog, de aarde heeft in z'n bestaan langere en meer perioden zonder poolkappen gehad dan met.
Waarom zou het smelten van poolkappen (wat trouwens nu niet gebeurt) dan nu opeens de schuld van de mens en co2 uitstoot zijn?!
De hele klimaat discussie is hetzelfde als vroeger de angst voor de duivel of om van de aarde af te varen.
Een gevaar waar de mens door boete doening voor behoed zal blijven. Vandaar dat bij de klimaat religie de zon buiten beschouwing wordt gelaten. Want heeft de mens niet het gevoel dat hij eigenhandig zijn leven en dat van z'n kinderen kan redden.
De CO2 volgelingen redeneren en discussiëren exact hetzelfde als gelovigen.
Als je zegt dat er geen wetenschappelijk bewijs voor de co2 theorie is worden mensen bijna hysterisch en maken je uit voor alles en nog wat.
Uiteindelijk is er maar 1 remedie tegen dit soort gektes en dat is wetenschap en een gezonde dosis hersenen...

Labiel

Geplaatst door: lisa reacties

Buiten dit blijkt niemand het verschil te weten tussen een discussie over vervuiling, een discussie over het opraken van fossiele brandstoffen en de CO2 discussie.
Iedereen is het met de eerste twee eens. Dat er iets aan gedaan moet worden.
Maar de opwarmings CO2 theorie is een geloofs overtuiging die enkel aan angst zaaien doet bij het labielere deel van de bevolking.

Voorlopig nog steeds skeptisch

Geplaatst door: Fred reacties

Als klimaatskepticus wil ik toch enkele reacties hierboven relativeren. De theorie dat de menselijke uitstoot van CO2 grotendeels heeft bijgedragen aan de opwarming van de laatste 100 jaar en dat verdubbeling van die concentratie tot ernstige gevolgen kan leiden, (de AGW-thoerie) is niet per definitie onzin of een complot.

CO2 is een broeikasgas, de mens heeft de hoeveelheid CO2 in een eeuw tijd enorm laten toenemen. De temperatuur is in een eeuw ongeveer 0.6 graden gestegen. Dat klopt allemaal.
Volgens dezelfde theorie, zoals verwoord door het IPCC, zijn het de positieve feedbackprocessen die deze opwarming kunnen versnellen. Al Gore ging daarbij in zijn film uit van het worst case scenario. Vooral waterdamp neemt toe (warmere aarde dus meer verdamping zeewater) en dat is een veel sterker broeikasgas. Ontdooien van permafrostgebieden zal voor een enorme uitstoot van methaan kunnen zorgen, eveneens een sterk broeikasgas. De polen en gletsjers smelten, waardoor meer zonlicht wordt geabsorbeerd en de aarde nog sneller opwarmt.

Dat is de theorie. Waarom ik dan toch skeptisch ben? Van heel veel factoren die de temperatuur en het klimaat bepalen is nog steeds weinig bekend. De zon, oceanen, warmteconvectie in de atmosfeer, aerosolen, wolkenvorming. Daar zitten afkoelende factoren en feedbackprocessen bij. De modellen waarop de AWG-theorie is gebaseerd schatten de grootte en de invloed van die factoren en feedbackprocessen in. Dan heb ik het nog niet over de mogelijkheid dat er zelfs factoren zijn, die nog niet eens ontdekt zijn. Bijna elke week verschijnt er wel een artikel met iets nieuws of voorheen onbelangrijk geacht. Zoals nu de afname van de hoeveelheid waerdamp in een bepaallde laag van de stratosfeer.

De klimaatmodellen zijn dus deels gebaseerd op onbekende kennis en schattingen. Dat valt af te lezen aan de voorspellingen van die klimaatmodellen. Om de zoveel jaar worden die modellen bijgewerkt dankzij nieuwe kennis, maar elke keer weer komen de voorspellingen voor de paar jaar erna steeds te hoog uit voor de temperatuur. Volgens een van de eerste toepassingen, eind jaren '80 door o.a. Hansen, zou het nu (2010) 0.6 graden warmer moeten zijn. En zo vallen de voorspellingen van de afgelopen twee decennia steeds te hoog uit.
Verder is er nog steeds geen bevredigende verklaring voor de opwarming tot 1940 (nog weinig extra CO2) of de afkoleing tot 1975 (met toenemende hoeveelheid CO2) of de periode vanaf ca. 2000 tot nu waar de temperatuur ongeveer gelijk is gebleven ondanks groei van de CO2-concentratie.

Ik ga nog niet eens uitwijden over de complexiteit en daardoor ingebouwde onbetrouwbaarheid van de klimaatreconstructies, waardoor Mann c.s. opeens de Warme Middeleeuwse Periode hebben weggepoetst. Dat was nodig om te kunnen aantonen dat de huidige opwarming en snelheid daarvan uniek was en dus niet bij de natuurlijke variatie kon horen. Momenteel is nog steeds onduidelijk of het nu wel of niet warmer was in de Middeleeuwen, zo rond het jaar 1000.

Het is deze totale onzekerheid over factoren en feedbackprocessen, over het klimaat en de temperaturen in het afgelopen millennium en het overdreven vertrouwen in klimaatmodellen die er bij voorspellingen steeds naast zitten (en vooral te hoog!), waardoor ik skeptisch blijf. Niet vanwege een of ander complot van de linkse kerk.
Een skepticisme dat de adgelopen tijd versterkt is door het uitlekken van de e-mails, waaruit blijkt dat enkele invloedrijke klimatologen en instituten gepoogd hebben wetenschappers en bladen onder druk te zetten, ruwe meetgegevens verdwenen zijn, gegevens en onderzoeksmethodes niet werden geopenbaard. Een wetenschap dus waar iets niet helemaal pluis is. Welk doel wordt er nog meer nagestreefd door sommige klimatologen?
Voeg daar nu ook nog de fouten en overdrijvingen aan toe in het IPCC-rapport, met name in het deel over toekomstverwachtingen, waaruit m.i. blijkt dat het IPCC zichzelf (?) ook een politieke taak heeft toegekend en de belangenverstrengeling van Pachauri en anderen in de wereld van alarmisten (Gore o.a. verdient geld met CO2-emissiehandel via investeringen in een softwarebedrijf dat deze 'cap and trade' regelt) en voor mij staat voorlopig het skepticisme voorop.

data zoek in Nieuw Zeeland

Geplaatst door: Henk reacties

In Nieuw Zeeland blijkt opeens de data kwijt te zijn waarmee de NIWA (het lokale KNMI) de gemeten temperaturen van de afgelopen 150 jaar heeft aangepast zodat er een leuke warmingstrend ontstaat. De oorspronkelijke meetwaardes tonen deze opwarming niet, zie http://briefingroom.typepad.com/the_briefing_room/2010/02/breaking-news-niwa-reveals-nz-original-climate-data-missing.html

Dr.R. Clavan

Geplaatst door: Dr.R. Clavan reacties

Global warning...

Niets aan de hand gewoon doorlopen

Geplaatst door: dercks reacties

Fout nummer TIG, fraude, manipulatie, nep-publicaties, maar voor de rest is er niets aan de hand. Kom op nou. De klimaathoax eindigt voor sommigen gewoon voor de rechter. Klimaattribunaal te Den Haag. En alle meehuilemnde journalisten doen er met het schaamrood op de kaken verslag van, want zij waren te breoert ook maar 1 kriotische vraag te stellen.

ing.

Geplaatst door: james run reacties

De opwarming van de aarde stopt vanzelf wanneer de fossiele brandstoffen opraken. Dat begint binnen tien jaar en over vijftig jaar max is het probleem helemaal over. Hoe eerder, hoe beter trouwens. We kunnen ons dure geld beter steken, zonder advies van brallende socialisten, in energiecentrales gebaseerd op kernsplitsing en iets later op kernfusie. Geen belachelijke links kortzichtige windmolens meer etc. Realistische toekomstvisie gebaseerd op kennis en inzicht.

Hoe je het ook went of keert

Geplaatst door: Jos reacties

Uit het aantal reacties geplaatst blijkt wel dat dit een HOT item is, een item over een tema speculatief, waar of niet waar, het heeft ons al zwaar in de ban, je zou er kijna KOUD van worden....

fossiele brandstoffen

Geplaatst door: O.P. Letten reacties

lees even het artikel op
http://joepderksen.blogspot.com/2010/01/de-grote-afkoeling-is-begonnen.html

Nadat ik dit heb gelezen vraag ik me af of de milieu- discussie nu gaat over de opwarming van de aarde of om de uitputting van fossiele brandstoffen waar we zuinig mee om moeten springen om economische schade te beperken. Dat laatste is iets voor te zeggen.

Co2 is planten voedsel

Geplaatst door: Susanna reacties

Hallo. Ik ben bijzonder blij om te lezen dat de meest van jullie begrijpen waar het echt om gaat en je niet meer zomaar laten omlullen door media en politica.
1. Global warming/cooling gebeurt al miljoenen jaren. De aarde heeft nooit een en dezelfde temperatuur gehad (ook voordat WIJ hier waren) en dit zal altijd zo blijven.
2. CO2 is het minste waar wij ons zorgen om moeten maken want zonder CO2 kunnen wij niet leven. De planten ademen het in en geven ons zuurstof ervoor terug. Wij ademen trouwens Co2 uit, dus straks mogen wij ook 'uitadem' belasting gaan betalten.
3. Er zijn veel ergere vormen van vervuiling die ECHT onze aandacht nodig hebben, de vervuilde zeeen bijvoorbeeld!!
4. Laat jezelf mooi niets aanpraten over het vervuilen van de wereld. Het zijn ZIJ die belasting werfen die ook de grootste vervuilers zijn. Militairen, giga bedrijven, NASA. Niet WIJ. Dus gewoon lekker je autotje instappen want wat jij daarmee uitstoot in een heel leven stoten zij uit per minuut!!!


Overschakele op duurzame energie blijft urgentn

Geplaatst door: Henk Daalder Windparken Wiki reacties

Wat een domme reacties zoiets van het is niet bewezen dat roken ongezond is, en asbest kun je ook makkelijk 20 jaar overleven, voordat je kanker krijgt.

Zoals het pPBL stelt, ook al maken de ultra rechtse media zoals Telegraaf, Tros, RTL en EO een hype van de veronderstelde fouten in een rapport.
Het staat vast dat de aarde opwarmt door onze CO2 uitstoot.
Dat is al aan het leiden tot on omkeerbare gevolgen, die zeer grote gevolgen voor ons klimaat zullen hebben, en die niet meer goed komen.
Daarom is het wel degelijk nodig zo snel mogelijk over te schakelen op duurzame bronnen.

Bovendien is duurzame energie ook nog eens goedkoper voor de opwekkers zelf.
Daarom moet iedereen lid worden van een windmolen cooperatie, en meehelpen dat er in je eigen regio een windpark komt, voor je eigen duurzame stroom.

Daar krijg je dan de komende 20 jaar stroom van voor ca 10 cent per kWh.
Dat is andere koek dan die 22 cent die elk jaar hoger wordt.

Wanneer demp je een put?

Geplaatst door: Herman Meinders reacties

Het aantonen OF en in welke mate de mens invloed heeft op (veranderingen in) het klimaat, is kennelijk zo complex, dat het er misschien wel nooit van gaat komen dat dat helemaal uiteengerafeld is.
MAAR, het zou waar kunnen zijn dat menselijke activiteit een invloed heeft op het natuurlijk evenwicht, met eventuele negatieve gevolgen voor (delen van) de wereld. Waarom zouden we dan het risico nemen dat dit over een tijd misschien duidelijk wordt. Dit zal wellicht ook pas achteraf eenduidig vastgesteld kunnen worden. Volgens mij zei Herman van Veen in een show iets wat eventueel wel illustratieve waarde kan hebben: "Lekker buitje, zeiden de mensen, toen de zondvloed begon...".
We kunnen ervoor kiezen om het risico niet te nemen dat we de natuur zo sterk beïnvloeden dat de gevolgen ervan meer gaan kosten dan ons gedrag nu en nu al duurzamer om te gaan met allerlei zaken, toch? Technisch is er al veel mogelijk, zo moet ik geloven. Dus zou ik zeggen: maak het ene onaantrekkelijker en het andere aantrekkelijk.

Ik moet ook even wat pessimisme kwijt: het huidige 'milieugedrag' heeft volgens mij op individueel vlak te weinig merkbare en overtuigende negatieve consequenties om ons te beïnvloeden. ALS ze er dus al zijn. Ik denk dat we niet verder kijken dan onze neus lang is en zolang onze eigen tuintjes nog groen blijven of ons huidige 'milieugedrag' vooral financieel aantrekkelijk blijft, zullen de meeste mensen hun mening en gedrag niet aanpassen.

Nieuwe fout klimaatpanel ontdekt

Geplaatst door: Jim reacties

Dat deze foutjes pas DRIE jaar na het uitkomen van het IPCC rapport worden ontdekt, zegt eigenlijk genoeg. Zullen we ons nu weer eens gaan bezighouden met de talloze zaken in de rapportages die WEL kloppen? En met de actuele stand van het klimaat? Zoals het feit dat het tijdens deze 'strenge' winter in Alaska, Groenland en Spitsbergen al maanden amper wil vriezen. Of dat de Warme Golfstroom deze winter al twee keer is verschoven richting West-Groenland.

O, ik twijfel er niet aan dat klimaatsceptici - waarvan we er opeens miljoenen lijken te hebben - hier wel weer een natuurlijke verklaring bij weten te bedenken. Maar misschien moet Vrij Nederland eens achter de echte feiten aan? Of eens wat aandacht besteden aan de vele landen - van Belgie tot Zuid-Afrika - die klimaatverandering wel serieus nemen en voortvarend werken aan een groene energievoorziening?

Global warming is een hoax !!

Geplaatst door: Edwin reacties

Global warming is een hoax.....Geldverspilling, waar een heleboel mensen zwaar geld aan verdienen. De bijdrage van de mens aan klimaatveranderingen is verwaarloosbaar, maar we blijven er maar geld in pompen. Ik doe er in ieder geval niet aan mee. Ik zet mijn auto met dit koude weer 's morgens aan en laat hem lekker lopen totdat de ramen ontdooit zijn en ondertussen drink ik heerlijk een bakje koffie in huis. De mens kan niet eens over twee weken voorspellen wat voor weer het wordt, laat staan het klimaat!! En wat is er trouwens met de alles vernietigende zure regen gebeurd uit de jaren 80 ??? Ik zie nog steeds groene bomen...Ophouden met die klimaat onzin!!

MRS MOORE MARK

Geplaatst door: markmooredpt@gmail.com reacties

Ik ben mevrouw Moore Mark, een gerenommeerde, legitieme en een erkende onderneming geldschieter. Ik lening geld uit aan particulieren die behoefte hebben aan financiële ondersteuning, bieden wij 3% rente. Heb je een slecht krediet of u behoefte heeft aan geld om rekeningen te betalen? Ik wil dit medium te gebruiken om u te informeren dat we betrouwbare begunstigde bijstand te verlenen zoals ik zal blij zijn om u een lening. Geen credit check, 100% Gegarandeerd. E-mail: markmooredpt@gmail.com

[reageren]

Portret

Marco Visscher

Hoe een milieuactivist een ecomodernist werd

Wat is er aan de hand als een prominent milieuactivist zich bekeert en zegt dat gentech en kernenergie tóch goed zijn?

Portret

Marco Visscher

Hoe een milieuactivist een ecomodernist werd

Wat is er aan de hand als een prominent milieuactivist zich bekeert en zegt dat gentech en kernenergie tóch goed zijn?

Reportage

Harm Ede Botje

Ground zero van de klimaatverandering

Miami ligt nét boven de zeespiegel en is volledig onbeschermd. Hoe lang zal de zuidpunt van Florida nog een paradijs zijn?

 

Harm Ede Botje

‘Mede door de klimaatsceptici halen we het niet’

Milieukundige Jan Paul van Soest over de funeste wereldwijde invloed van klimaatsceptici

Interview

Harm Ede Botje / Sander Donkers

Marjan Minnesma: ‘Het klimaat! De rest is geneuzel’

Voor een echte ommekeer qua duurzaamheid is meer dan een like nodig

Kabinet uitgeregeerd volgens werkgevers en werknemers

Thijs Niemantsverdriet

Asscher wil afschaffing Raad voor de Kinderbescherming

Redactie

Dit is goed! Ik ontvang graag wekelijks verhalen in mijn inbox

E-mailadres *
Ja, ik wil graag de VN Nieuwsbrief ontvangen

Neem nu een
abonnement
Jaar
Half jaar
Kwartaal
Proef
Papier en digitaal
Alleen digitaal