Minister Cramer: 'Geen fouten meer'

Door Redactie
4 februari 2010
Leestijd:

Minister Cramer van Milieu 'wenst geen enkele fout meer te accepteren' in het laatste Assessment Report over de gevolgen van de klimaatverandering van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Dat zei zij woensdagavond in het NOS Journaal, naar aanleiding van een artikel in Vrij Nederland van deze week. Hierin wordt gewezen naar een nieuwe fout in het klimaatrapport:



Het nieuws dat niet 55% van Nederland onder de zeespiegel ligt, maar 'slechts' 22%, was koren op de molen van Steve McIntyre, zo mogelijk de grootste klimaatscepticus van de wereld. Hij zette delen van het verhaal uit Vrij Nederland op zijn website en schreef: 'Niet dat je twintig procent kunt negeren, als ze dat soms denken. Maar het percentage [van Nederland] dat onder de zeespiegel ligt is iets dat je er al tijdens de aardrijkskundelessen in de eerste klassen van de basisschool in moet krijgen.'

In de afgelopen weken kwamen verschillende fouten van het IPCC aan het licht. De pijnlijkste: ten onrechte stelde het klimaatpanel dat het zeer waarschijnlijk is dat de Himalaya-gletsjers tegen 2035 verdwenen zijn. De fouten doen, luidt de wetenschappelijke consensus, niets af aan het beeld dat de aarde opwarmt en de uitstoot van broeikasgassen daarvan een belangrijke oorzaak is. Wel geven ze het gezag van het klimaatpanel een knauw.

Donderdag riep voorzitter John Sauven van Greenpeace voorzitter Rajendra Pachauri op om op te stappen. Sauven vindt dat Pachauri eerder had moeten toegeven dat er fouten gemaakt zijn, zegt hij in de Britse krant The Times. 'Fouten worden altijd gemaakt, maar de manier waarop je er mee omgaat is van belang voor je geloofwaardigheid. Pachauri had zijn hand moeten opsteken en zijn fout erkennen.' En dat deed hij niet. Sauven vindt dat Pachauri niet de juiste man is om het IPCC zijn geloofwaardigheid terug te geven. Daar is een nieuwe voorzitter voor nodig.

Vorige week vroeg PvdA-klimaatactivist Diederik Samsom ook al om Pachauri's aftreden. Pachauri was volgens The Times niet bereikbaar voor commentaar. Eerder liet hij weten niet aan opstappen te denken en zeker nog vier jaar in functie te willen blijven.

Politiek en wetenschap moet je scheiden

Geplaatst door: Ad Lagendijk reacties

Alleen het feit al dat politici en milieuactivisten zich menen te kunnen permitteren invloed uit te oefenen op wie er de leiding moet hebben van het IPCC, geeft aan dat het IPCC niet een wetenschappelijk maar een politiek lichaam is.

Politiek lichaam

Geplaatst door: Bauke Jan Douma reacties

"Alleen het feit al dat politici en milieuactivisten zich menen te kunnen permitteren invloed uit te oefenen op wie er de leiding moet hebben van het IPCC, geeft aan dat het IPCC niet een wetenschappelijk maar een politiek lichaam is." schrijft Ad Lagendijk.

Strikt genomen is dit natuurlijk onzin. De eerstvolgende journalist die oproept tot verandering van die leiding zou er een journalistiek lichaam van maken?

Feit is natuurlijk dat de IPCC behalve een wetenschappelijk inderdaad ook een politiek lichaam is, in die zin dat op haar bevindingen politiek moet worden gebaseerd, het liefst met enige urgentie. De automatische diskwalificatie die in de gelijkstelling IPCC met een politiek lichaam ligt, dat is een truukje van de VVD en consorten. Want die willen niet aan die politiek, maar het liefst wegen bouwen en voortrazen, en dus deugt die wetenschap niet.

Overigens behoort tot die consorten ook CDA-minister Cramer, die "geen enkele fout meer wenst te accepteren". Ik weet, het is verkiezingstijd, maar je bent geneigd te vragen "...want anders?". Gaat die hele opwarming niet door? Schuiven we alle maatregelen van tafel?

De diskwalificatie, die 'politiek', die ligt niet bij de gediskwalificeerde, maar bij de diskwalificeerders.

bjd

Minister Cramer: 'Geen fouten meer'

Geplaatst door: Jim reacties

Inderdaad, die Steve McIntyre heeft gelijk, dat leren we allemaal op de lagere school! Kijk maar eens in de Bosatlas (51ste editie, 1995, blz 29) naar het kaartje 'Nederland zonder dijken'. He wacht es ff... Dat is beslist meer dan 22% wat daar als 'onder water gelopen land' vermeld staat. Sterker, het zou wel eens heel goed 55% kunnen zijn! Want het gaat natuurlijk niet alleen om het land dat onder NAP ligt, maar ook alles vlak daarboven! Eb en vloed, weet je wel. En NAP is ook niet helemaal gelijk aan de zeespiegel, enzo...
Wacht even, Helma roept iets... O sorry, ze zegt dat uitgeverij Wolters-Noordhoff ook tot de Linkse Kerk behoort. Was ik even vergeten. Sorry.

Minister Cramer: 'Geen fouten meer'

Geplaatst door: Rineke reacties

Ik dacht werkelijk dat het na Van Geel niet erger kon op de post Milieu. Maar minister Cramer is zo'n vriendin waarmee je geen vijanden meer nodig hebt. Ze laat haar beste milieuman in het parlement (Duyvendak) en de beste milieuorganisatie van Nederland (Milieudefensie) vallen als een baksteen. En nu speelt ze de iron lady tegenover haar eigen klimaatwetenschappers. Mogen we Winsemius terug?

de pot en de ketel ...... ; e.a.

Geplaatst door: a.zecha reacties


Worden de huidige deelnemers ["jonkies" t.o.v. "grijsaards"] van de landsregering - die vele fouten hebben gemaakt en nog zullen maken - niet gehinderd door de ook vergrijsde wijsheid van het Nederlandse volk?
a.zecha

kritisch

Geplaatst door: Matthias reacties

Het zou wel fris zijn als de alarmistische claims van de IPCC eens op waarheid onderzocht worden. Wat heeft men te verliezen? Werkelijke consensus is er tegenwoordig niet meer en de strijd heeft niets meer met links of rechts te maken. Dat bleek al uit de 650 topklimatologen die tijdens de klimaatconferentie in Polen (2008) het man-made global warming denken als 'onwetenschappelijk' en 'door de media gegenereerd' bestempelden, en uit de meer dan 30.000 wetenschappers in de VS die via een petitie de broeikastheorie verwerpen. Er wordt zo veel geld in het klimaat gestoken dat het zinnig is de wetenschap erachter kritisch te bekijken. Het zou jammer zijn als we al ons geld besteden aan iets wat geen probleem blijkt te zijn (er is sinds 1998 geen opwarming meer geweest), terwijl echte milieuproblemen geen aandacht meer krijgen. Zeker de milieuwereld zou belang moeten hebben bij een goede en heldere waarheid.

[reageren]

Portret

Marco Visscher

Hoe een milieuactivist een ecomodernist werd

Wat is er aan de hand als een prominent milieuactivist zich bekeert en zegt dat gentech en kernenergie tóch goed zijn?

Portret

Marco Visscher

Hoe een milieuactivist een ecomodernist werd

Wat is er aan de hand als een prominent milieuactivist zich bekeert en zegt dat gentech en kernenergie tóch goed zijn?

Reportage

Harm Ede Botje

Ground zero van de klimaatverandering

Miami ligt nét boven de zeespiegel en is volledig onbeschermd. Hoe lang zal de zuidpunt van Florida nog een paradijs zijn?

 

Harm Ede Botje

‘Mede door de klimaatsceptici halen we het niet’

Milieukundige Jan Paul van Soest over de funeste wereldwijde invloed van klimaatsceptici

Interview

Harm Ede Botje / Sander Donkers

Marjan Minnesma: ‘Het klimaat! De rest is geneuzel’

Voor een echte ommekeer qua duurzaamheid is meer dan een like nodig

Dit is goed! Ik ontvang graag wekelijks verhalen in mijn inbox

E-mailadres *
Ja, ik wil graag de VN Nieuwsbrief ontvangen

Neem nu een
abonnement
Jaar
Half jaar
Kwartaal
Proef
Papier en digitaal
Alleen digitaal